Zebranie Zarządu i Zebranie Członków SZHGRDOiK

10 sierpnia 2014 roku o godzinie 9.00 w   Zespole Szkół Ogrodniczych, Szczecin  ul.  Batalionów Chłopskich 115 odbędzie się posiedzenie Zarządu Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W zebraniu wezmą udział członkowie Zarządu  oraz zaproszeni goście z Urzędu Miejskiego.

Natomiast o godzinie 11.00 odbędzie się Zebranie wszystkich Członków.

Harmonogram zebrania Zarządu:

1.Sprawy statutowe

2.Omówienie przyszłego sezonu wystawowego 2014/2015

3. Omówienie nowych warunków współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i Zachodniopomorskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

4. Opracowanie poprawek do  preliminarza wydatków na II połowę  roku.

5 . Omówienie pokazu w Myśliborzu

6 . Omówienie organizacji pokazu w Dobrej Szczecińskiej i Kołbaskowie

7 . Organizacja Wystawy w Barzkowicach

8 . Organizacja Wystawy Klubów ze Szczecina i Gorzowa oraz wystawy młodych.

9 . Omówienie transportu na wystawy w Polsce i w Niemczech

 

Harmonogram  Zebrania Wszystkich Hodowców:

 1. Powitanie,
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania  i posiedzeń Zarządu.
 3. Sprawozdanie prezesa za okres między zebraniami.
 4. Sprawozdanie delegatów ze Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
 5. Odczytanie decyzji sądu KRS (zatwierdzona nowa nazwa Związku i Statut)
 6. Przedstawienie planów i zadań na  III i IV kwartał roku wraz z propozycjami zmian w preliminarzu wydatków związkowych.
 7. Ustalenie ścisłych terminów na uregulowanie poszczególnych zobowiązań wobec Związku i Członków.
 8. Przedstawienie nowych warunków współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i Zachodnioporskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
 9. Powołanie Komitetu Organizacyjnego II Międzyregionalnej Wystawy Ptaków i królików w Barzkowicach oraz zbieranie zgłoszeń i opłat za udział w Wystawie.
 10. Powołanie Komitetu Organizacyjnego do zorganizowania Klubowej Wystawy  wraz z Wystawą Młodych
 11. Zaplanowanie udziału w najbliższych wystawach polskich i niemieckich ( transport na wystawy)
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Omówienie zaprezentowanej rasy gołębia – Strasser i King

Uwaga Hodowcy!

Pragniemy poinformować, że Szczeciński Związek oficjalnie zmienił już nazwę na Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.

Przypominamy, że chętni do udziału w pokazie w Myśliborzu w dniu 2-3 sierpnia proszeni są o zgłaszanie tej informacji do prezesa lub vice prezesa do spraw Wystaw.

Informujemy, że 15 sierpnia bierzemy również udział w dożynkach w Dobrej Szczecińskiej, a 30 sierpnia w Kołbaskowie, gdzie również zapraszamy wszystkich chętnych.

Wystawa Szczecin 2014

 W dniach 18-19 stycznia 2014 roku w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych w Stargardzie Szczecińskim odbyła się XIX Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych zorganizowana przez SZHGRiDO. W wystawie wzięło udział 78 hodowców wystawiających 741 eksponatów w 61 rasach.

 Szczegółowy wykaz miejsc i nagród zdobytych przez gołębie, kury i króliki znajduje się w katalogu wystawowym.

Wystawa jak co roku była  bardzo udana! Mimo sporych trudności  z jakimi w ostatnim  czasie  borykał się nasz Związek- udało nam się wspólnymi siłami  zorganizować wspaniałą wystawę  z pięknymi okazami, ponad 100 okazami drobiu ozdobnego i z taką samą ilością królików. Wszystkim hodowcom i osobom, które przyczyniły się do tego pięknego wydarzenia zarząd pragnie jeszcze raz podziękować i zaprosić do obejrzenia galerii, która będzie przybierać w nowe zdjęcia hodowców.