Dnia  20 września 2015 odbędzie się obowiązkowe zebranie o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Ogrodniczych, Szczecin  ul. Batalionów Chłopskich 115, połączone z remontem klatek i omówieniem wystawy na ul. Struga  i rozdzieleniem obowiązków na hali.

W dniu 9 maja odbył się pokaz gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików w Kostrzynie Nad Odrą podczas dni Wielkiej Majówki w Kostrzynie. Nasi koledzy w osobie Grzegorza Sukiennickiego, Darka Jasielskiego, Stasia Olasa, Sławomira Batkiewicza i Bogdana Błochowiaka wystawili ponad 20 gołębi rasowych, 30 kurek i prawie 20 królików. Pokaz cieszył się wielkim uznaniem zarówno  władz miasta jak i wielu zwiedzających.  W naszym namiocie zawsze było pełno zwiedzających zainteresowanych zwierzątkami i wiele dzieci. Koledzy przez cały dzień opowiadali o naszej wspólnej pasji, dzielili się doświadczeniami i opowiadali o naszym Związku, za bardzo każdemu z nich bardzo dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji prezesa.

7 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 w pierwszym terminie i o godzinie 11.15 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie wszystkich Członków w   Zespole Szkół Ogrodniczych, Szczecin  ul.  Batalionów Chłopskich 115. W zebraniu będzie również uczestniczył prawnik, który będzie czuwał nad prawidłowym przebieg zebrania.

1. Powitanie,
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania
4. Zatwierdzenie harmonogramu wraz z proponowanymi zmianami
5. Sprawozdanie prezesa za okres między zebraniami.
6. Podsumowanie pokazu w Kostrzynie i  w Szczecinie
7. Opinia prawna prawnika na temat ostatnich i przyszłych spraw
8. Sprawozdanie skarbnika
9. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
10. Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego
11. Wybory uzupełniające delegata
12. Zatwierdzenie zmian personalnych w Zarządzie
13. Zatwierdzenie zmian w statucie proponowanych przez Zarząd
14. Przedstawienie planów i zadań na  II kwartał roku wraz z propozycjami zmian w
preliminarzu wydatków związkowych.
15. Przedstawienie planów organizacji Wystawy Krajowej Młodych Ptaków
16. Wybór Komitetu Organizacyjnego i rozdzielenie prac przy Wystawie
17. Zaplanowanie remontu klatek i policzenia całego majątku
18. Zaplanowanie udziału w najbliższych wystawach polskich i niemieckich
19. Wolne wnioski i zapytania
20. Omówienie zaprezentowanej rasy drobiu ozdobnego- wajandotta miniaturowa

Ważne terminy:

10.05.2015r – Odbędzie się zebranie walne w Zespole Szkół Ogrodniczych, Szczecin  ul. Batalionów Chłopskich 115 o godzinie 11:00 druga tura o 11:15. Zebranie jest obowiązkowe dla wszystkich członków.

09.05.2015r.- Pokaz w Kostrzyniu
30.05.2015r-Pokaz na Jasnych Błoniach
15.08.2015r- Pokaz w Dobrej Szczecińskiej
11-13.09.2015r-Pokaz w Barzkowicach 
21-22.11.2015r- Krajowa Wystawa Gołębi Młodych w Szczecinie