Wystawa Szczecin 2014

 W dniach 18-19 stycznia 2014 roku w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych w Stargardzie Szczecińskim odbyła się XIX Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych zorganizowana przez SZHGRiDO. W wystawie wzięło udział 78 hodowców wystawiających 741 eksponatów w 61 rasach.

 Szczegółowy wykaz miejsc i nagród zdobytych przez gołębie, kury i króliki znajduje się w katalogu wystawowym.

Wystawa jak co roku była  bardzo udana! Mimo sporych trudności  z jakimi w ostatnim  czasie  borykał się nasz Związek- udało nam się wspólnymi siłami  zorganizować wspaniałą wystawę  z pięknymi okazami, ponad 100 okazami drobiu ozdobnego i z taką samą ilością królików. Wszystkim hodowcom i osobom, które przyczyniły się do tego pięknego wydarzenia zarząd pragnie jeszcze raz podziękować i zaprosić do obejrzenia galerii, która będzie przybierać w nowe zdjęcia hodowców.

Podsumowanie Wystawy Krajowej Kielce 2014:

Wystawa Krajowa w Kielcach w dniach 25-26.01.2014 r. zgromadziła 4858 gołębi rasowych, 341 sztuk kur do oceny oraz około 80 sztuk kur w ramach pokazu rozmieszczonych w kilku bardzo pięknych wolierach oraz 212 królików.
W wystawie wzięli udział członkowie Naszego Związku zdobywając liczne nagrody, a ilość zaprezentowanych okazów pozwoliła zająć naszemu Związkowi III miejsce w rankingu Związków biorących udział w Wystawie, za co bardzo gratulujemy i dziękujemy mając nadzieję, że w przyszłym roku znowu pobijemy rekord i staniemy na najwyższym podium.

Zebranie sekcji królików w Krakowie

Zarząd PZHGRiDI w ramach swojej działalności statutowej, zorganizował w dniu 3 marca br. spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z hodowlą królików, podczas którego przedyskutowano tematy dotyczące prezentacji na wystawach, sposoby oceny i organizacji hodowli w ramach Polskiego Związku.

 

W skład „Grupy Roboczej ” ds. królików weszli:

- Paweł Tomczyk (przewodniczący)
- Jan Chudy
- Brunon Bluszcz
- Grzegorz Koraczyński
- Ryszard Kwiatkowski
- Andrzej Bujak
- Michał Marszałek

 

Szczeciński Związek reprezentowali: Dariusz Jasielski, Tomasz Kwiatkowski i Grzegorz Szczepański

Zebranie sekcji drobiu ozdobnego w Kielcach

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zorrganizował  w Kielcach dnia 8 stycznia 2014r.  spotkanie Zarządu Polskiego Związku z przedstawicielami Związków i Stowarzyszeń, będących w strukturach PZ w celu powołania Sekcji Drobiu Ozdobnego. W wyniku głosowania ustalono następujący skład grupy inicjatywnej powołania Sekcji Drobiu Ozdobnego przy PZHGRiDI:Dubiel Andrzej
Grygiel Tomasz
Jęczmionka Paweł

Juraszek Leszek
Kolon Marek
Roszewska Anna
Tęcza Anita

Zadaniem w/w osób będzie przedstawienie celów, obowiązków, regulaminu organizacyjnego sekcji drobiu, jak i zaproponowanie zmian do statutu PZHGRiDI, pozwalających utworzyć sekcję drobiu.

Ponadto została powołana Komisja Standaryzacyjna ds. drobiu w składzie:

Jabłoński Grzegorz
Jędraszek Agnieszka
Wartacz Jarosław

 

Szczeciński Związek reprezentowali: Grzegorz Sukiennicki, Anita Tęcza i Roman Kukuła

 

Zebranie działaczy klubów i zarządów w Renicach

W dniu 22.04.2014r odbyło się nieformalne spotkanie działaczy klubowych i giełda ptaków w Renicach. Zarząd Szczecińskiego Związku zaprosił Kluby Hodowców Gołębi Krótkodziobych z Gorzowa i Szczecina oraz Klub Gdańskiego Wysokolotnego i Klub gołębi PDL z Gorzowa do Udziału w Wystawie Klubów Hodowców Gołębi wraz z regionalną wystawą Gołębi Młodych Szczecińskiego Związku w listopadzie w Stargardzie Szczecińskim.

Zebranie Zarządu i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SZHGRiDO

6 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00 w   Zespole Szkół Ogrodniczych, Szczecin  ul.  Batalionów Chłopskich 115 odbędzie się posiedzenie Zarządu Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W zebraniu wezmą udział członkowie Zarządu  i członkowie sądu koleżeńskiego (obecność obowiązkowa) oraz zaproszeni goście.

Natomiast o godzinie 11.00 w pierwszym terminie i o godzinie 11.15 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie wszystkich Członków.

 Harmonogram zebrania Zarządu:

1.Sprawy statutowe

2.Podsumowanie sezonu wystawowego 2013/2014

3.Omówienie nowego terminarza wystaw.

4.Omówienie zmian w regulaminie pracy zarządu.

5.Ponowna dyskusja na temat wstąpienia do projektu SEKTOR3

6.Omówienie nowych warunków współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i Zachodniopomorskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

7.Przygotowanie programu II Integracyjnego międzynarodowego szkolenia dotyczączego hodowli ptaków i królików w Polsce i w Niemczech.

8.Opracowanie poprawek do  preliminarza wydatków na I połowę roku .

Harmonogram Walnego Zebrania wszystkich Hodowców:

 1. Powitanie,
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania  i posiedzeń Zarządu.
 3. Sprawozdanie prezesa za okres między zebraniami.
 4. Sprawozdanie członków związku z wyborów sekcji królików.
 5. Zatwierdzenie nowego statutu wraz z poprawkami.
 6. Odczytanie i  Zatwierdzenie nowego regulaminu pracy członków Zarządu.
 7. Przedstawienie planów i zadań na  II kwartał roku wraz z propozycjami zmian w preliminarzu wydatków związkowych.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej uregulowania informacji i wysokości wszystkich opłat członkowskich.
 9. Przedstawienie nowych warunków współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i Zachodniopolskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
 10. Przedstawienie planów organizacji II Międzyregionalnej Wystawy Ptaków i królików w Barzkowicach,
 11. Przedstawienie planów organizacji klubowej wystawy  wraz z wystawą młodych
 12. Zaplanowanie udziału w najbliższych wystawach polskich i niemieckich
 13. Ustalenie warunków przyjęcia w nasze struktury hodowców ptaków egzotycznych z naszego województwa.
 14. Nowe plany współpracy z hodowcami z Tantow- Wystawa Szczecińska
 15. Omówienie programu II Międzynarodowego szkolenia dotyczącego hodowli dla hodowców.
 16. Wolne wnioski i zapytania
 17. Omówienie zaprezentowanej rasy gołębia
 18. Omówienie zaprezentowanej rasy drobiu ozdobnego- wajandotta miniaturowa
 19. Omówienie zaprezentowanej rasy królika.
 

Zebranie członków SZHGRDOiK

W dniu 02.02.2014r. odbędzie się zebranie członków Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego w Zespole Szkół Ogrodniczych, Szczecin  ul.  Batalionów Chłopskich 115 o godzinie 11:00

Zebranie Zarządu odbędzie się w niedzielę o godzinie 9.30
harmonogram posiedzenia zarządu:
1. Podsumowanie wystawy związkowej
2. Podsumowanie wystawy krajowej
3. Sprawy personalne
4. Sprawy organizacyjne
5. Sprawy statutowe
6. Wolne wnioski

harmonogram zebrania  członków Związku ( godz .11:00)
1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
2. Sprawozdanie prezesa za okres między zebraniami
3. Podsumowanie wystawy szczecińskiej
4. Podsumowanie wystawy krajowej
5. Sprawy personalne
6. Sprawy organizacyjne
7. Omówienie terminarza budżetowego
8.Przedstawienie planów na najbliższy rok
9. Wolne wnioski                                                                                                          10.Wydawanie obrączek.

Serdecznie zapraszamy.

logo