Nowe zasady funkcjonowania rynku w Stargardzie

Dzisiaj odbyło się spotkanie lekarzy weterynarii ze Szczecina i Stargardu. Rynek będzie dalej funkcjonował, ale niestety doszły nowe zarządzenia. W przyszłą niedzielę wszystko będzie jeszcze jak ostatnio. Wszyscy hodowcy, którzy będą mieli zaświadczenia z zeszłego rynku muszą je pokazać weterynarzowi, który wpisze datę i przystawi nową pieczątkę, a Ci którzy jej nie będą mieli dostaną nowe zaświadczenie jeszcze w cenie 10zł. Dodatkowo związek musi zatrudnić drugiego weterynarza do sprawowania czynności urzędowych i nadzoru. W niedzielę palmową i Wielkanoc nie będzie odbywał się rynek. Po świętach miejmy nadzieję, że rozporządzenie ministra zostanie odwołane, w przeciwnym razie wszyscy hodowcy będą musieli za każdym razem co tydzień pokazywać nowe świadectwo zdrowia ptaków, niestety cena urzędowa takiego świadectwa to 23zł, chyba, że uda nam się porozumieć z jakimś weterynarzem ze Stargardu jak to było teraz. Obecny nie jest zainteresowny i w tą niedzielę będzie ostatni raz.  Na dzień dzisiejszy za „dobrą zmianę” możecie podziękować pewnej osobie ze Stargardu, która złożyła skargę na opłatę 10zł do wojewódzkiego lekarza weterynarii, że jest nielegalna i że rynek działa nielegalnie, a dzięki niemu świadectwa będą kosztowały teraz 23zł i będą ważne tydzień czasu. Na razie poszukujemy lekarza do współpracy, który zaproponuje jak najniższą cenę i będzie dyspozycyjny w każdą niedzielę na rynku.

Uwaga Hodowcy

Dzisiaj odbyło się w Stargardzie spotkanie z Zarządem Powiatowej Weterynarii w sprawie  organizacji giełdy w niedzielę . Na spotkaniu trwającym prawie dwie godziny nie udało nam się wywalczyć powrotu do „normalności” w funkcjonowaniu giełdy. Główny lekarz oponował przy ścisłym trzymaniu się rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo.

Udało nam się w Stargardzie uzyskać zgodę  zorganizowania dopiero  od następnej niedzieli (26 marca) giełdy gołębi rasowych (nielotowanych) w namiotach związkowych, w klatkach wystawowych. Związane jest to z terminem powiadomienia i wydania decyzji zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa i z tym, że pokazy i targi mogą odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych oraz uczestnicy muszą być zgłaszani na 7dni przed imprezą. Wszyscy chętni proszeni są wysłanie smsa lub maila do prezesa lub kontakt telefoniczny po godzinie 16  lub telefonicznie do p. Danuty Malisz.

Wszyscy hodowcy z poza powiatu stargardzkiego muszą mieć ze sobą świadectwo od lekarza powiatowego danego dla jego zamieszkania ze ich powiat jest wolny od ptasiej grypy a ptaki danego hodowcy są zdrowe. Hodowcy z powiatu Stargardzkiego muszą mieć świadectwo zdrowia wystawione przez dowolnego lekarza. Świadectwa są ważne 30 dni od daty wystawienia. Przy wejściu na rynek trzeba okazać je lekarzowi weterynarii ze Stargardu. Świadectwo musi zawierać dokładne dane i  adres hodowcy oraz rasę gołębia.

Giełda odbywać się będzie co tydzień w namiotach związkowych odkażonych bezpośrednio przed i po giełdzie. Osoby z powiatu stargardzkiego będą mieli możliwość otrzymania świadectwa zdrowia bezpośrednio przed namiotem giełdowym od urzędującego weterynarza. Do namiotu będą wpuszczone tylko osoby  z ważnym świadectwem i gołębiami rasowymi.

Zebranie Walne-Sprawozdawczo-Wyborcze

Pierwszy termin zebrania godzina 10:30, drugi – godzina 11:00.
Obecność obowiązkowa. Harmonogram zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
 2. Odczytanie porządku obrad
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza
 4. Zgłaszanie uwag do  harmonogramu i regulaminu
 5. Przegłosowanie harmonogramu i regulaminu wraz z ewentualnymi uwagami
 6. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawy statutowe
  Sprawozdanie z działalności Prezesa i Członków Zarządu za całą kadencję
 9. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za całą kadencję
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Głosowanie za sprawozdaniami
 14. Przedstawienie poprawek do statutu
 15. Głosowanie nad zmianami do statutu
 16. Zatwierdzenie statutu
 17. Przeprowadzenie  wyborów Zarządu
 18. Przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej
 19. Przeprowadzenie wyborów na członków Sądu Koleżeńskiego
 20. Przeprowadzenie wyborów Delegatów na Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
 21. Wolne  wnioski
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 23. Zakończenie  obrad

Prezes Zarządu SZHGRiDO

Grzegorz Sukiennicki

REGULAMIN

Spotkanie i zebranie hodowców

Zapraszamy wszystkich hodowców w najbliższą niedzielę 5 marca od godziny 7 rano do kolegi Sławka Batkiewicza (Radosna 20, Szczecin) na spotkanie dotyczące hodowli gołębi rasowych. Po spotkaniu odbędzie się tam zebranie wszystkich członków, na którym przedstawione zostaną bieżące sprawy oraz będą wydawane obrączki z drugiej tury. Omówiona zostanie też rasa King i Starsser. Zapraszamy

Zebranie

Uwaga Hodowcy!

Na najbliższym zebraniu w niedzielę 5 lutego, o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie hodowców, na którym będą wydawane obrączki rodowe dla ptaków i znaczki dla królików,  wszystkim hodowcom, którzy posiadają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Związku ( opłacone obrączki, składkę za 2017rok oraz odrobioną prace na rzecz Związku w 2016roku).

Przedstawione zostaną również aktualne sprawy związane z działalnością wystawową.

Uwaga hodowcy

Do odwołania nie wolno przynosić i sprzedawać żadnych ptaków na naszej zoogiełdzie w Stargardzie do odwołania zakazu, nie wcześniej niż do końca miesiąca. Rynek będzie dalej prowadzony, dopuszczony jest obrót i sprzedaż królików, oraz produktów i karm dla zwierząt.

XXII Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików

W dniach 26-27 listopada w Centrum Edukacji Ogrodniczej przy ul. Batalionów Chłopskich 115 odbyła się XXII Szczecińska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików połączona wraz z XVIII Klubową wystawą Gołębi Gdańskich Wysokolotnych. Nasi hodowcy zaprezentowali nie tylko gołębie, ale także króliki oraz drób ozdobny – kury, gęsi (landes,  tuluskie) a także kaczki. Sporym zainteresowaniem cieszyła się giełda nadwyżek hodowlanych. Dziękujemy wystawcom za udział i pomoc przy organizacji wystawy. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.20161126_084038 20161126_084048 20161126_084104 20161126_084152 20161126_084157 20161126_084219 20161126_091147 20161126_091200 20161126_091219 20161126_091252 20161126_091332 20161126_091336 20161126_091344 20161126_091401 20161126_091450 20161126_091505 20161126_091634 20161126_091658 20161126_091732 20161126_091743 20161126_103902 20161126_103923

Białe gołębie na ślub

Gołębie towarzyszyły człowiekowi od niepamiętnych czasów i tak jest do dziś. Hodujemy je dla własnej przyjemności a także by móc się nimi pochwalić na wystawach. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają białe gołębie pocztowe, które są wypuszczane z rąk Młodej Pary na ślubach. Mają one symbolizować miłość, wierność a także trwały związek. Są więc dobrą wróżbą na przyszłość.

Wiem, ile radości dają gołębie w locie stąd pomysł na uatrakcyjnienie uroczystości a także na oryginalny prezent. Najczęstszym scenariuszem jest wypuszczenie gołębi przez Parę Młodą bezpośrednio z rąk. Można to zrobić także z klatki w kształcie serca – otwieranej z przodu bądź rozpoławiającej się na boki. Daje to możliwość dużego pola manewru dla fotografa lub kamerzysty, który uwieczni ich wylot. Zdarza się również, że Młodzi decydują się na wypuszczenie większej ilości ptaków, wtedy odpowiedni jest duży wiklinowy kosz. Każda klatka przystrajana jest kolorową organzą oraz kwiatami zgodnie z upodobaniami Młodych, kolorem przewodnim wesela lub uroczystości. Jeśli zainteresował Cię ten temat lub chciałbyś obejrzeć zdjęcia z uroczystości zapraszamy na stronę na facebooku:

https://web.facebook.com/bialegolebienaslub2016/
1 2